W dniu 21.02.2020 . w siedzibie  WORD w Piotrkowie Tryb.odbyło się

Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia Ośrodków Kierowców i                                       Instruktorów Regionu Piotrkowskiego.

 

Po sprawozdaniach odbyły się wybory do Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz

Sądu Koleżeńskiego.

 

Po głosowaniu kandydatów zostali wybrani :

 

Sąd koleżeński:

Niewieczerzał Wieńczysław

Gosk Waldemar

Dróżdż Janusz

 

Komisja rewizyjna:

Szubert Stanisław

Bora Leszek

Stolarczyk Jerzy

 

Zarząd SOSKiI :

Prezes Hyży Zbigniew

V-ce Prezes Szymański Krzysztof

Sekretarz Świątkowska Sylwia

Skarbnik Szadkowski Adam

Członek Zarządu Siewier Andrzej

separator

Zapraszam na spotkanie z Dyr.WORD i                                         egzaminatorami

         w dniu 21.02.2020 r. o godz 14.00

                                         oraz 

 na Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego.

Program w załaczniku
Na wstępie:
1. Powitanie członków przez Prezesa SOSKiI RP.
2. Wystąpienie Dyrektora WORD.
3. Analizowanie przepisów ruchu drogowego pod kątem szkolenia i egzaminowania.
4. Omówienie przez egzaminatorów zdawalności i najczęściej popełnianych błędów przez osoby ubiegające się o prawo jazdy. Plany WORD u na najbliższe lata.
Po tej części rozpocznie się Walne Zebranie


--
Hyży Zbigniew

 

separator

Witam niestety Dyrektor WORD odwołał zaplanowane zebranie w styczniu ze względu na uczestnictwo w Wojewódzkiej radzie bezpieczeństwa w tym właśnie dniu.

Proponuję ustalić inny termin i połączyć to z Walnym Zebraniem naszych członków może pod koniec lutego . Wspólnie z Zarządem czynimy działania nad ustaleniem daty i programy zebrania .

Prezes Zbigniew Hyży

 

separator

Dodatkowe informacje