Dwudziestu dwóch uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu bełchatowskiego wzięło udział w finale konkursu „ABC bezpieczeństwa na drodze młodego kierowcy”. Zwycięzca wygrał kurs prawa jazdy. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego oraz Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

 

 

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie, którzy nie mają prawa jazdy kat. B i nie są uczestnikami kursu na prawo jazdy. Musieli wykazać się wiedzą dotyczącą przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drodze oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Konkurs składał się z dwóch etapów – eliminacji szkolnych, w ramach których wyłonionych zostało po 5 osób z każdej ze szkół do II etapu międzyszkolnego/finałowego. Konkurs przeprowadzony w formie testu cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, do etapu szkolnego przystąpiło 125 uczniów ze szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Bełchatowskiego. Do etapu finałowego zakwalifikowało się 25 uczniów, ale do testu przystąpiły 22 osoby.
Wszyscy uczestnicy gali finałowej konkursu mogli m.in. spróbować swoich sił na symulatorze dachowania, uczestniczyli także w pokazie ratownictwa medycznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Kwalifikowanej Pomocy w Bełchatowie .

Nagrody zwycięzcom wręczyła m.in. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr i członek zarządu Marek Jasiński.

 


Laureatami konkursu zostali:
miejsce pierwsze- Julia Bujacz II LO w Bełchatowie
miejsce drugie – Mateusz Grodzki ZSP nr 1 w Bełchatowie
miejsce trzecie- Julia Gawron I LO w Bełchatowianie

Nagrodą dla laureatów konkursu jest refundacja kosztów na kurs prawa jazdy kat. B:
- miejsce I – refundacja w wysokości 100% oraz nagroda starosty bełchatowskiego,
- miejsce II – refundacja w wysokości 75%,
- miejsce III – refundacja w wysokości 50%.

Oprócz trójki laureatów nagrodzeni zostali też uczestnicy finału - otrzymali bony o wartości 100 zł.

 

Bełch2

 

bełch4

 

bełch3

 

bełch5

 

 *Zródło: Powiat Bełchatowski

 

separator

 

 

 

Zapraszam Istruktorów i właścicieli OSK na zebranie jakie odbedzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. w siedziebie W.O.R.D. w Piotrkowie Tryb.

Prezes 

Hyży Zbigniew

separator

         

          Piotrków Trybunalski 23.02.2021 r.

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów
Regionu Piotrkowskiego

 

 

 

 1. Powitanie członków przez Prezesa SOSKiI RP.
 2. Sprawdzenie listy obecności członków Walnego Zebrania:                                        I termin 23.02.2021 r. godz. 14    II termin 23.02.2021 r. godz. 14.30.
 3. Zaprezentowanie projektu porządku obrad proponowanego przez Zarząd.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący, z-ca, sekretarz).
 6. Wybór Komisji Mandatowej. Wybranie przewodniczącego komisji i zastępcy.
 7. Komunikat Komisji Mandatowej o zdolności WZ do podejmowania uchwał.
 8. Sprawozdanie Zarządu za 2020 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020 r.
 11. Sprawozdanie Skarbnika za 2020 r.
 12. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego SOSKiI za 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej uzyskanej w 2020 r.
 14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej: Zarządowi.
 15. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej.
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu.
 17. Uchwalenie programu działania SOSKiI RP na 2021 r.
 18. Dyskusje.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przed lub po zakończeniu zebrania zajęcia praktyczne na placu egzaminacyjnym z kat C+E, do uzgodnienia z pracownikami WORD.

 

 

 

                                                                        Zapraszam prezes SOSKi IRP

 

                                                                                  Zbigniew Hyży


separator

Dodatkowe informacje