Szanowni Państwo

W dniu 7 sierpnia 2018 roku odbyło się forum, w którym wzięło udział 15 akcjonariuszy organizacji skupiających instruktorów nauki jazdy, właścicieli szkół oraz instytucji i fundacji współpracujących ze środowiskiem szkoleniowym. Podczas tego forum wystąpiono do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polski o wpisanie Dnia Instruktora Nauki Jazdy do katalogu oficjalnych świąt branżowych ( załączeniu)

Senatorowie uczestniczący w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podczas posiedzenia w dniu 28 maja 2019 roku nie podzielili argumentów podniesionych w petycji i zdecydowali o nie podejmowaniu dalszych prac nad nią.

Zgodnie ze złożoną obietnicą podczas tegorocznego zjazdu PFSSK ponowimy petycję  do Marszałka Senatu RP o wpisanie Dnia Instruktora Nauki Jazdy do katalogu oficjalnych świąt branżowych.

Mimo negatywnej, krzywdzącej opinii o nas i naszej trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy, jak niektórzy mówią misji, mającej bardzo duży wpływ na przygotowanie przyszłych uczestników ruchu i podnoszenie ich kwalifikacji a przez to bezpieczeństwo na polskich drogach, zachęcam w okolicach dnia 7 sierpnia do zamanifestowania spójności naszego środowiska  przez  spotkania instruktorów w regionach w zależności od możliwości np. wspólne ognisko z kiełbaskami, jakieś konkurencje sprawnościowe lub w inny sposób, jeżeli ktoś ma ciekawy pomysł oraz oznakowanie pojazdów szkoleniowych. Pokażmy, że potrafimy się jednoczyć  i dążyć do uzyskania należnego naszemu środowisku szacunku , uznania i powagi.

Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie przy udziale Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz wsparciu Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców organizuje tegoroczne obchody w dniu 8 sierpnia pod hasłem: „ Wielka bitwa instruktorów”, odbędzie się przejazd z Warszawy do Otwocka, gdzie instruktorzy stoczą bitwę na kulki z farbą, odbędą się również próby sprawnościowe na trolejach i z talerzem , a następnie ognisko z pieczoną kiełbaską. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli władz i instytucji współdziałających z naszym środowiskiem.

Czekamy na informację, jak ten dzień będzie wyglądał w Waszych regionach  lub relację z tego jak świętowaliście ten ważny dla nas dzień.

Jan Szumiał- Prezes PFSSK i SOSK Warszawa

separator

 

O KAŻDY PROMIL ZA DALEKO

Innowacyjne szkolenia dla kierowców już dostępne w Polsce!

O KAŻDY PROMIL ZA DALEKO, to polska edycja międzynarodowego programu edukacyjnego Wrong Side of the Road. Kampania szkoleniowa jest skierowana do kierowców, a jej celem jest zwrócenie uwagi, że jedna błędna decyzja, jak powrót samochodem do domu po spożyciu alkoholu, może nieodwracalnie wpłynąć na całe życie człowieka. Szkolenie online dostępne jest na stronie    

https://drinkdriving-drinkiq.diageoplatform.com/ 

Projekt jest wspólnym, globalnym przedsięwzięciem firmy Diageo i Instytutu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Badań i Szkoleń UNITAR (ang. United Nations Institute for Training and Research).

Codziennie policja zatrzymuje w Polsce kilkuset kierowców prowadzących samochód po spożyciu alkoholu. Brak akceptacji społecznej dla jazdy po pijanemu jest coraz bardziej powszechny, ale sam problem nie znika, co ma wpływ na bezpieczeństwo nas wszystkich. Kampania O każdy promil za daleko proponuje nowatorskie podejście do edukacji o odpowiedzialnym piciu alkoholu i odpowiedzialnym prowadzeniu samochodu. Zamiast jedynie pouczać i karcić, zachęca do  zapoznania się z prawdziwymi historiami zwykłych ludzi, którzy prowadzili po alkoholu i ponieśli tego konsekwencje. Kampania skłania każdego z nas do zastanowienia się: jak taka sytuacja mogłaby wpłynąć na Twoje życie? 

Wszystkie historie, z którymi można się zapoznać na stronie kampanii, w tym polska historia Pana Jarka z Warszawy, są autentyczne i mają na celu przestrzec nas przed podejmowaniem podobnych decyzji. Każda historia ma formę interaktywnej rozmowy, z możliwością zadawania pytań jej bohaterowi i pozwala dzielić z nim doświadczenie, które położyło się cieniem na jego życiu.

Autorzy kampanii postawili sobie precyzyjnie sformułowane cele: zmniejszyć liczbę osób, którym wydaje się, że jazda po alkoholu jest społecznie akceptowalna i którym zdarza się podejmować próby prowadzenia samochodu po jego spożyciu. Chodzi przy tym o uruchomienie wyobraźni odbiorców, aby byli bardziej świadomi nie tylko wpływu alkoholu na organizm kierowcy, szybkość reakcji i ocenę ryzyka. Ważne, aby zdali sobie także sprawę z konsekwencji, jakie taka decyzja może mieć dla nich samych oraz dla innych osób, w tym ich bliskich.

 

separator

Miło mi poinformować że, nasz kolega członek zarządu

                                Andrzej Siewier

                               został wybrany jako

                         sekretarz sądu koleżeńskiego 

        Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców 

 

Serdecznie gratulujemy.

sad-kolezenski-1024x681

nowe-wladze-pfssk-1024x683.jpg

separator

Dodatkowe informacje