Lp.  Nazwisko i imię
1. Bora Leszek
2.  Bryk Katarzyna 
3.  Cukier Edward 
4.  Dębowski Marcin 
5.  Dróżdż Janusz 
6.  Gajak Jerzy  
7.  Golik Grzegorz 
8.  Gosk Waldemar 
9.  Gwadera Maria 
10.  Hyży Igor 
11.  Hyży Zbigniew 
12.  Kowalska Ewa
13. 

Królikiewicz Tomasz 

14.  Kubica Leszek 
15.  Magiera Andrzej 
16.  Nawrocki Adam 
17.  Niewieczerzał Wieńczysław 
18.  Siewier Andrzej 
19.  Stolarczyk Jerzy
20.  Szadkowski Adam
21.  Szadkowski Albin
22.  Szubert Stanisław
23.  Szymański Krzysztof
24.  Szymański Piotr
25.  Wojtasik Jakub

 Dodatkowe informacje