Zapraszam Istruktorów i właścicieli OSK na zebranie jakie odbedzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. w siedziebie W.O.R.D. w Piotrkowie Tryb.

Prezes 

Hyży Zbigniew

separator

         

          Piotrków Trybunalski 23.02.2021 r.

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów
Regionu Piotrkowskiego

 

 

 

 1. Powitanie członków przez Prezesa SOSKiI RP.
 2. Sprawdzenie listy obecności członków Walnego Zebrania:                                        I termin 23.02.2021 r. godz. 14    II termin 23.02.2021 r. godz. 14.30.
 3. Zaprezentowanie projektu porządku obrad proponowanego przez Zarząd.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący, z-ca, sekretarz).
 6. Wybór Komisji Mandatowej. Wybranie przewodniczącego komisji i zastępcy.
 7. Komunikat Komisji Mandatowej o zdolności WZ do podejmowania uchwał.
 8. Sprawozdanie Zarządu za 2020 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020 r.
 11. Sprawozdanie Skarbnika za 2020 r.
 12. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego SOSKiI za 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej uzyskanej w 2020 r.
 14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej: Zarządowi.
 15. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej.
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu.
 17. Uchwalenie programu działania SOSKiI RP na 2021 r.
 18. Dyskusje.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przed lub po zakończeniu zebrania zajęcia praktyczne na placu egzaminacyjnym z kat C+E, do uzgodnienia z pracownikami WORD.

 

 

 

                                                                        Zapraszam prezes SOSKi IRP

 

                                                                                  Zbigniew Hyży


separator

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy

pragniemy życzyć Państwu,

aby wiosenna atmosfera,

wiara i miłość nie opuszczały

Was przez cały rok.

 

5caddecd07441 o medium

 

separator

Dodatkowe informacje