Miło mi poinformować że, nasz kolega członek zarządu

                                Andrzej Siewier

                               został wybrany jako

                         sekretarz sądu koleżeńskiego 

        Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców 

 

Serdecznie gratulujemy.

sad-kolezenski-1024x681

nowe-wladze-pfssk-1024x683.jpg

separator

Nasz vice prezes Krzysztof Szymański został prezesem

Poskiej Izy Gospodrczej Ośrodkow Szkolenia Kierowców

                      za co bardzo gratulujemy. 

XVII Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK – podsumowanie działalności Izby za 2021r.

W dniu 18 marca 2022 roku w Piastowie odbyło się w XVII Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK .

W pierwszej części zebrania zostały przedstawione wnioski, które wpłynęły od członków Izby. Następnie wysłuchano sprawozdań z działalności Organów Izby. W wyniku glosowań Organy Izby otrzymały absolutorium i został zatwierdzony wynik finansowy za 2021 r. Sprawozdanie miało formę sprawozdawczo-wyborczą. Podczas głosowań wybrano nowe składy władz Izby.

Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 18 marca 2022 r.:

1. Organem uprawnionym do reprezentowania PIGOSK jest Zarząd Izby w składzie:

  • Prezes Krzysztof SZYMAŃSKI,
  • Wiceprezes Jerzy PASIK,
  • Wiceprezes Michał SZYPURA,
  • Sekretarz Wojciech GÓRA,
  • Skarbnik Marek STASIAK

separator

 Prezes Zbigniew Hyży został skarbnikiem

Poskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców   

                        za co bardzo gratulujemy. 

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu PFSSK   nr.   105/2022 z dn. 14.02.2022 i na podstawie § 24 Statutu PFSSK,  oraz § 23 pkt. 4 i 5,

19 marca 2022 odbyło się Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Stowarzyszeń. W wyniku głosowania Delegatów Stowarzyszeń, wybrano nowe władze Federacji:

Zarząd:
Prezes- Szumiał Jan
V-ce prezes – Łapeta Grzegorz 
V-ce prezes  -Drozdowski Cezary
Sekretarz – Szkudlarczyk Jakub
Skarbnik – Hyży Zbigniew

 

picture

 

Zarząd PFSSK (od lewej): Zbigiew Hyży, skarbnik (Piotrków Trybunalski), Grzegorz Łapeta, wiceprezes (Katowice), Jan Szumiał, prezes (Warszawa), Cezary Drozdowski, wiceprezes (Poznań) oraz Jakub Szkudlarczyk, sekretarz (Poznań) (fot. PFSSK)

 

separator

Dodatkowe informacje