48253

Święto Wielkiej Nocy to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzę Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły pokój, radość, miłość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha!

                                                                                                                             Życzy Zarząd.

separator

Miło mi poinformować że, nasz kolega członek zarządu

                                Andrzej Siewier

                               został wybrany jako

                         sekretarz sądu koleżeńskiego 

        Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców 

 

Serdecznie gratulujemy.

sad-kolezenski-1024x681

nowe-wladze-pfssk-1024x683.jpg

separator

Nasz vice prezes Krzysztof Szymański został prezesem

Poskiej Izy Gospodrczej Ośrodkow Szkolenia Kierowców

                      za co bardzo gratulujemy. 

XVII Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK – podsumowanie działalności Izby za 2021r.

W dniu 18 marca 2022 roku w Piastowie odbyło się w XVII Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK .

W pierwszej części zebrania zostały przedstawione wnioski, które wpłynęły od członków Izby. Następnie wysłuchano sprawozdań z działalności Organów Izby. W wyniku glosowań Organy Izby otrzymały absolutorium i został zatwierdzony wynik finansowy za 2021 r. Sprawozdanie miało formę sprawozdawczo-wyborczą. Podczas głosowań wybrano nowe składy władz Izby.

Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 18 marca 2022 r.:

1. Organem uprawnionym do reprezentowania PIGOSK jest Zarząd Izby w składzie:

  • Prezes Krzysztof SZYMAŃSKI,
  • Wiceprezes Jerzy PASIK,
  • Wiceprezes Michał SZYPURA,
  • Sekretarz Wojciech GÓRA,
  • Skarbnik Marek STASIAK

separator

Dodatkowe informacje