Bełchatów  14.02.2018 r.

 

 

Członkowie                       

 

Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców        

 

 i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego                    

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego,

działając na podstawie § 24 Statutu Stowarzyszenia,

zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą Nr 01/01/2018/ZZ,

w dniu 7 marca 2018 r.,

w siedzibie

O. Sz. K. ”AUTO-SZKOŁA HYŻY” ZBIGNIEW HYŻY,

przy ul. Lipowej 6F w Bełchatowie,

odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o godz. 18,00  - w I terminie,

a o godz. 18,15 - w drugim terminie,

z następującym porządkiem obrad:

 

 

 

 1. Otwarcie zebrania przez Wiceprezesa i przedstawienie porządku obrad.
 2. Uchwalenie porządku obrad.
 3. Wybór Prezydium – Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wybór Komisji Wyborczej.
 7. Sprawozdanie Wiceprezesa Zarządu z działalności Zarządu w 2017 roku.
 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 9. Wybory uzupełniające do Zarządu.
 10. Sprawozdanie Skarbnika o stanie finansowym Stowarzyszenia.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 13. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.
 14. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  •  zatwierdzenia sprawozdania Skarbnika wraz ze sprawozdaniem finansowym,
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
   • zatwierdzenia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego,
   • przeznaczenia nadwyżki finansowej.
 15. Przedstawienie przez Wiceprezesa Zarządu programu działania Stowarzyszenia w 2018 roku.
 16. Wolne wnioski – dyskusja
 17. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 

 

 

 

 

                                                         WICEPREZES  ZARZĄDU

 

                                              Krzysztof Szymański

 

separator

W dniu 29.11.2017 roku w W.O.R.D. w Piotrkowie Tryb. odbyło się zebarnie w którym udział wzięli

Dyr. Bogusław Kulawiak,

Egzaminator prowadzący  inż. Kazimierz Pokrywa,

Kierownik Działu Obsługi Klientów Łukasz Besztak

oraz

Prezes PIGOS oraz v-prezes SOSKiI Regionu Piotrkowskiego

Krzysztof Szymański

Na zebraniu były omawiane sprawy związane z wymianą samochodów egzaminacyjnych marki Citroen C3.

Dyr. B.Kulawiak poinformował nas o skróceniu wdrożeniu drugiej partii  Citroena C3 do dnia 12 lutego 2018 roku tak więc ostatni egzamin na samochodzie Toyota Yaris odbędzie się w dniu 9 lutego 2018 roku.

Dyr. B.Kulawiak zapowiedział iż, w nowym sezonie motocyklowym zostanie wymieniony motocykl na kat.A1 HONDA CB 125

11

22

33

 

 44

55

 

separator

                            Uprzejmię informuje,

       że w dniu 29 listopada 2017r. o godz.14.00

          w siedzibie W.O.R.D. w Piotrkowie Tryb.

 

 Odbędzie się zebranie członków stowarzyszenia

                              z udziałem

    dyrektora W.O.R.D-u p. Bogusława Kulawiaka

 

Porządek zebrania:

-informacje na temat organizacji egzaminów praktycznych kat.B w   

 okresie przejściowycm związanym z wymiana samochodów

-sprawy różne dotyczące szkolenia i egzaminowania

 

W-ce prezes Zarządu

Krzysztof szymański

 

separator

 

Dodatkowe informacje