Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego zrzesza instruktorów i ośrodki szkolenia kierowców z powiatów : bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego. Rok założenia 1995.

Obszar działania Stowarzyszenia:

powiat belchatowski

powiat opoczynski powiat piotrkowski powiat radomszczanski powiat tomaszowski
POWIAT
BEŁCHATOWSKI 
POWIAT
OPOCZYŃSKI
POWIAT
PIOTRKOWSKI
POWIAT
RADOMSZCZAŃSKI
POWIAT
TOMASZOWSKI

 SOSKiI jest społeczną organizacją pozarządową.

 

Celem SOSKiI jest zapewnienie swym członkom możliwości pełnego uczestniczenia w kształtowaniu i rozwoju kultury kierowania pojazdami, systematycznego podnoszenia poziomu szkolenia, kształtowania postaw obywatelskich i etyki zawodowej swoich członków, zapewnienia warunków sprzyjających rozwijaniu ich warsztatu zawodowego, ochrony praw zawodowych członków oraz roztaczanie nad nimi opieki prawnej.

 

SOSKiI jest reprezentantem swoich członków w kontaktach z organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie RP.

Dodatkowe informacje