Władzami naczelnymi są:

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sąd Koleżeński 

 

Zarząd:

Prezes: Zbigniew Hyży

tel.502214116

 

Wiceprezes: Krzysztof Szymański
Sekretarz: Katarzyna Bryk    
Skarbnik: Adam Szadkowski 
Członek Zarządu: Andrzej Siewier

 

 

Dodatkowe informacje