Zapraszam na spotkanie z Dyr.WORD i                                         egzaminatorami

         w dniu 21.02.2020 r. o godz 14.00

                                         oraz 

 na Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego.

Program w załaczniku
Na wstępie:
1. Powitanie członków przez Prezesa SOSKiI RP.
2. Wystąpienie Dyrektora WORD.
3. Analizowanie przepisów ruchu drogowego pod kątem szkolenia i egzaminowania.
4. Omówienie przez egzaminatorów zdawalności i najczęściej popełnianych błędów przez osoby ubiegające się o prawo jazdy. Plany WORD u na najbliższe lata.
Po tej części rozpocznie się Walne Zebranie


--
Hyży Zbigniew

 

separator

Dodatkowe informacje