Piotrków Trybunalski 23.02.2021 r.

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów
Regionu Piotrkowskiego

 

 

 

 1. Powitanie członków przez Prezesa SOSKiI RP.
 2. Sprawdzenie listy obecności członków Walnego Zebrania:                                        I termin 23.02.2021 r. godz. 14    II termin 23.02.2021 r. godz. 14.30.
 3. Zaprezentowanie projektu porządku obrad proponowanego przez Zarząd.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący, z-ca, sekretarz).
 6. Wybór Komisji Mandatowej. Wybranie przewodniczącego komisji i zastępcy.
 7. Komunikat Komisji Mandatowej o zdolności WZ do podejmowania uchwał.
 8. Sprawozdanie Zarządu za 2020 r.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020 r.
 11. Sprawozdanie Skarbnika za 2020 r.
 12. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego SOSKiI za 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej uzyskanej w 2020 r.
 14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej: Zarządowi.
 15. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej.
 16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu.
 17. Uchwalenie programu działania SOSKiI RP na 2021 r.
 18. Dyskusje.
 19. Zamknięcie obrad.

 

Przed lub po zakończeniu zebrania zajęcia praktyczne na placu egzaminacyjnym z kat C+E, do uzgodnienia z pracownikami WORD.

 

 

 

                                                                        Zapraszam prezes SOSKi IRP

 

                                                                                  Zbigniew Hyży


separator

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy

pragniemy życzyć Państwu,

aby wiosenna atmosfera,

wiara i miłość nie opuszczały

Was przez cały rok.

 

5caddecd07441 o medium

 

separator

              W dniu 21.02.2020 . w siedzibie  WORD w Piotrkowie Tryb.odbyło się

Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia Ośrodków Kierowców i                                       Instruktorów Regionu Piotrkowskiego.

 

Po sprawozdaniach odbyły się wybory do Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz

Sądu Koleżeńskiego.

 

Po głosowaniu kandydatów zostali wybrani :

 

Sąd koleżeński:

Niewieczerzał Wieńczysław

Gosk Waldemar

Dróżdż Janusz

 

Komisja rewizyjna:

Szubert Stanisław

Bora Leszek

Stolarczyk Jerzy

 

Zarząd SOSKiI :

Prezes Hyży Zbigniew

V-ce Prezes Szymański Krzysztof

Sekretarz Świątkowska Sylwia

Skarbnik Szadkowski Adam

Członek Zarządu Siewier Andrzej

separator

Dodatkowe informacje