W dniu 21.02.2020 . w siedzibie  WORD w Piotrkowie Tryb.odbyło się

Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze Stowarzyszenia Ośrodków Kierowców i                                       Instruktorów Regionu Piotrkowskiego.

 

Po sprawozdaniach odbyły się wybory do Zarządu , Komisji Rewizyjnej oraz

Sądu Koleżeńskiego.

 

Po głosowaniu kandydatów zostali wybrani :

 

Sąd koleżeński:

Niewieczerzał Wieńczysław

Gosk Waldemar

Dróżdż Janusz

 

Komisja rewizyjna:

Szubert Stanisław

Bora Leszek

Stolarczyk Jerzy

 

Zarząd SOSKiI :

Prezes Hyży Zbigniew

V-ce Prezes Szymański Krzysztof

Sekretarz Świątkowska Sylwia

Skarbnik Szadkowski Adam

Członek Zarządu Siewier Andrzej

separator

Dodatkowe informacje