Prezes Zbigniew Hyży został skarbnikiem

Poskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców   

                        za co bardzo gratulujemy. 

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu PFSSK   nr.   105/2022 z dn. 14.02.2022 i na podstawie § 24 Statutu PFSSK,  oraz § 23 pkt. 4 i 5,

19 marca 2022 odbyło się Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Stowarzyszeń. W wyniku głosowania Delegatów Stowarzyszeń, wybrano nowe władze Federacji:

Zarząd:
Prezes- Szumiał Jan
V-ce prezes – Łapeta Grzegorz 
V-ce prezes  -Drozdowski Cezary
Sekretarz – Szkudlarczyk Jakub
Skarbnik – Hyży Zbigniew

 

picture

 

Zarząd PFSSK (od lewej): Zbigiew Hyży, skarbnik (Piotrków Trybunalski), Grzegorz Łapeta, wiceprezes (Katowice), Jan Szumiał, prezes (Warszawa), Cezary Drozdowski, wiceprezes (Poznań) oraz Jakub Szkudlarczyk, sekretarz (Poznań) (fot. PFSSK)

 

separator

Dodatkowe informacje