Nasz vice prezes Krzysztof Szymański został prezesem

Poskiej Izy Gospodrczej Ośrodkow Szkolenia Kierowców

                      za co bardzo gratulujemy. 

XVII Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK – podsumowanie działalności Izby za 2021r.

W dniu 18 marca 2022 roku w Piastowie odbyło się w XVII Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK .

W pierwszej części zebrania zostały przedstawione wnioski, które wpłynęły od członków Izby. Następnie wysłuchano sprawozdań z działalności Organów Izby. W wyniku glosowań Organy Izby otrzymały absolutorium i został zatwierdzony wynik finansowy za 2021 r. Sprawozdanie miało formę sprawozdawczo-wyborczą. Podczas głosowań wybrano nowe składy władz Izby.

Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 18 marca 2022 r.:

1. Organem uprawnionym do reprezentowania PIGOSK jest Zarząd Izby w składzie:

  • Prezes Krzysztof SZYMAŃSKI,
  • Wiceprezes Jerzy PASIK,
  • Wiceprezes Michał SZYPURA,
  • Sekretarz Wojciech GÓRA,
  • Skarbnik Marek STASIAK

separator

Dodatkowe informacje