MIVA Polska zaprasza na XVIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Kierowców na

Jasną Górę w dniach 10 -11 maja 2019 r.

 

Intencje pielgrzymkowe 2019

Proszę o modlitwę na Jasnej Górze w czasie XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kierowców. We wszystkich intencjach będziemy się modlić podczas Apelu Jasnogórskiego 10 maja oraz podczas Mszy Świętej 11 maja 2019 r. przed Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Ofiary złożone z okazji XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kierowców na Jasną Górę zostaną przeznaczone jako pielgrzymkowy dar na pomoc w zakupie rowerów dla katechistów do Republiki Centralnej Afryki w diecezji Bouar, gdzie Ordynariuszem jest polski misjonarz bp. Mirosław Gucwa. 

 

separator

Dodatkowe informacje