Instruktor Roku 2012

Konkurs Instruktor Roku 2012 Regionu Piotrkowskiego odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, 11 maja godz. 10:00.

Konkurencje takie same jak w Konkursie Ogólnopolskim w Krakowie
Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie do dnia 18 kwietnia.

separator

Witam serdecznie!
Zapraszam chętnych do udziału w finale  XIII  Ogólnopolskiego Konkursu
"INSTRUKTOR ROKU 2012" oraz uroczystości XX-lecia
MAŁOPOLSKIEGO  STOWARZYSZENIA  NAUCZYCIELI KSZTAŁCĄCYCH  KIEROWCÓW

Impreza odbędzie się 16-17 maja 2012.
Koszty:
Hotel - 57 zł ze śniadaniem

Przejazd autobusem - 50-60 zł( cena przejazdu zależy od liczby osób, im więcej osób tym transport tańszy).

Impreza zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Jest okazja na wspólny wyjazd
integracyjny do pięknego Krakowa. Wyjazd dla członków Stowarzyszenia i ich najbliższych.

Proszę o decyzję do 5 kwietnia do godz.12:00.
Potwierdzeniem wyjazdu jest dokonanie wpłaty w kwocie 57 zł do dnia 5 kwietnia godz. 12:00,
na konto: 
91 1020 3958 0000 9202 0036 1444 Janusz Kuśmierek
W tytule przelewu proszę wpisać: Opłata za pobyt w Krakowie 16-17.05.2012.

Wpłaty można również dokonać:
bezpośrednio w biurze OSK TOP-CAR, ul. Św. Barbary 2, 97-400 Bełchatów [tel. 44 634 80 31],
osoby z Radomska mogą dokonać wpłaty do
A. Szadkowskiego[tel.669 694
436];
z Tomaszowa Maz. do K. Szymańskiego[tel.504 265 100]


Z pozdrowieniami

Janusz Kuśmierek
Prezes SOSKI
tel.kontakt.691 391 577

zaproszenie

separator

Bełchatów 07.02.2012r.

                                      Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów
                                                          Regionu Piotrkowskiego 
                                                              Tomaszów Maz.
                                                           ul. Św. Antoniego55
             adres do korespondencji: 97-00 Bełchatów; ul. Św. Barbary 2


                                                           zaprasza członków Stowarzyszenia na:


  Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów 
 Regionu Piotrkowskiego (S.O.S.K. i I. R.P.)


Zebranie odbędzie się w dniu 24 lutego 2012 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim

przy ul. Glinianej 17.                                                                               
Pierwszy termin godz. 16:00, drugi termin godz. 16:15.                                                                   

                                                   Program zebrania:
1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości przez Prezesa S.O.S.K. i I. R.P . 
    Wystąpienie Dyrektora W.O.R.D. w Piotrkowie Tryb.
2. Wybór prezydium Walnego Zebrania  (przewodniczący, z-ca, sekretarz).
3. Wybór Komisji Wyborczej  (3-5 osób).
4. Przerwa na sprawdzenie przez Komisję Wyborczą, czy spełnione zostały wymogi statutowe i regulaminowe, niezbędne do wręczenia mandatów członkom Stowarzyszenia.
5. Komunikat Komisji Wyborczej o zdolności Walnego Zebrania do podejmowania uchwał.
6. Zaprezentowanie projektu porządku obrad proponowanego przez Zarząd.
7. Zatwierdzenie porządku obrad.
8. Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia z działalności Zarządu S.O.S.K. i I. R.P. z minionej kadencji 2010/2011
9. Sprawozdanie Skarbnika o stanie finansów Stowarzyszenia .
10. Zaprezentowanie bilansu finansowego  za 2011 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14. Przedstawienie propozycji zmian w Statucie S.O.S.K. i I.  R.P.
15. Dyskusja nad zaproponowanymi zmianami do statutu . 
16. Uchwalenie jednolitego tekstu statutu.
17. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego S.O.S.K. i I.  R.P. za 2011 rok
18.Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego S.O.S.K. i I. R.P. za 2011 rok
19. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej uzyskanej w 2011 roku.
20. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarządowi. 
21. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej. 
22. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu
23. Wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
24.Ukonstytuowanie się nowych władz.
25. Wystąpienie wybranego Prezesa Stowarzyszenia.
26. Uchwalenie programu działania S.O.S.K. i I. R.P. i jego władz.
27. Zamknięcie obrad.
                                                                                        
                                                                                        Prezes  S.O.S.K. i I. R.P . 
                                                                                               Janusz Kuśmierek
                                                                                                               
Kontakt - tel.: 691 391 577; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje