Zapraszam wszystkich czlonków na

Walne Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia
 Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów
Regionu Piotrkowskiego

które odbędzie się

dnia 10.03.2023 r. o godz 14.30

                 w siedzibie WORD w Piotrkowie Tryb. ul. Gliniana 17

separator

Dodatkowe informacje