zarzd

                                ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes- Janusz Kuśmierek

Wice Prezes- Krzysztof Szymański

Skarbnik- Adam Szadkowski

Sekretarz- Sylwia Świątkowska

Członek Zarządu- Józef Kowalski

 

Dodatkowe informacje