Zarząd Stowarzyszenia serdecznie

                 zapraszają na

  

             Ogólnopolski konkurs 

             Instruktor Roku 2017

 

                który odbędzie się w

                           Łodzi

         w dniach 23-24 czerwca 2017r.

 

Szczegóły konkursu w linku poniżej.

 http://www.pfssk.pl/pl/aktualnosci/2017-04/xviii-ogolnopolski-konkurs-instruktor-roku-2017

separator

             

                 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr 01/01/2017/ZZ
w dniu 24.02.2017r.

o godz. 14:00 - I termin,

godz. 14:15- II termin

 

w siedzibie WORD

w Piotrkowie Tryb. przy ul. Glinianej 17

odbędzie się Walne Zebranie członków SOSKiI RP.

 

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SOSKiI RP


1. Otwarcie zebrania i powitanie zaproszonych gości oraz   członków Stowarzyszenia
przez Wiceprezesa.


2. Przedstawienie porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd.


3. Zatwierdzenie porządku obrad.


4. Wybór Prezydium WZC.


5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.


6. Sprawdzenie spełnienia wymogów statutowych do podejmowania uchwał.


7. Sprawozdanie Prezesa SOSKiI RP z działalności Zarządu w 2016 roku.


8. Sprawozdanie Skarbnika SOSKiI RP o stanie finansowym Stowarzyszenia.


9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.


10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.


11. Dyskusja na temat przedstawionych sprawozdań.


12. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego S.O.S.K. i I. R.P.


13. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej z 2016r.


14. Wybór delegatów na ZDS PFSSK.


15. Przedstawienie przez Wiceprezesa programu działania SOSKiI RP w 2017 roku.


16. Wolne wnioski, dyskusja – sprawy różne.


17. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

 


                                                           Z poważaniem
                                                 Wiceprezes Stowarzyszenia
                                                         Krzysztof Szymański

 

separator

                      ZBIGNIEW HYŻY

            INSTRUKTOREM ROKU 2016 !

 

W dniach 16 i 17 września w Warszawie na terenie Automobilklubu Polski której współorganizatorami były PFSSK i SOSK Warszawa.

 

Zwyciężcą tegorocznego Finału został

         Zbigniew Hyży z Bełchatowa

który na podium triumfował 13 lat temu w roku 2003.

Drugie miejsce zajął Mariusz Pierzynka z Wałbrzycha. 

Trzecie miejsce zajął Karol Waluśkiweicz z Krakowa.

 

W konkursie udział wzieło 30 zawodników reprezentujących regionalne stowarzyszenia szkół kierowców oraz 2 zawodników niezrzeszonych.

 

W tym roku honorowy patronat nad Konkursem objeła

Hanna Gronkiewicz-Waltz ,prezydent Warszawy

Marek Borowski, senator RP oraz

Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego.

 

inst roku 1

 

hbhb

wakacje 2015 083

 

Kopia wakacje 2015 062

 

 

separator

 

Dodatkowe informacje