W.O.R.D. w Piotrkowie Tryb  wspólnie ze Stowarzyszeniem

 

organizuje zebranie informacyjne 
dla wszystkich zainteresowanych na temat 
zmian w Rozporządzeniu w sprawie egzaminowania.

Zebranie odbędzie się w dniu

31 marca br. g. 13:00

w W.O.R.D. w  Piotrków Tryb.

 

separator

W dniu 17 lutego 2016 w W.O.R.D. w Piotrkowie Tryb. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego (S.O.S.K.i I.R.P.)

 

 

Na początku zebrania Prezes Janusz Kuśmierek przywitał dyrektora W.O.R.D. w Piotrkowie Tryb. B.Kulawiaka ,egzaminatora K.Pokrywy oraz przybyłych członków Stowarzyszenia.

 

Dyrektor B.Kulawiak przedstawił statystyki zdawalności a egzaminator K.Pokrywa przedstawił błędy podczas zdawania egzaminów.

 

Po wystąpieniach gospodarzy nastąpił wybór prezydium Walnego Zebrania.

 

 

 Po krótkiej przerwie i podliczeniu głosów przez Komisję nastąpiło ogłoszenie wyników:

 

 

Prezesem  został- Janusz Kuśmierek

 

Z-cą Prezesa- Krzysztof Szymański

 

Skarbnikiem- Adam Szadkowski

 

Sekretarzem- Sylwia Świątkowska

 

Członkiem- Józef Kowalski

 

Gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi.

 

 

DSC 0383

DSC 0399

 

DSC 0395

 

DSC 0402

 

DSC 0398

 

separator

 

Bełchatów 01.02.2016 r.

 

 

        Zarząd Stowarzyszenia

Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów

           Regionu Piotrkowskiego

      Tomaszów Maz.

      ul. Św. Antoniego 55

          adres do korespondencji: 97-00 Bełchatów; ul. Św. Barbary

      zaprasza członków Stowarzyszenia na:

 Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Stowarzyszenia

             Ośrodków Szkolenia Kierowców i Instruktorów

             Regionu Piotrkowskiego (S.O.S.K. i I. R.P.)

 

Zebranie odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 17.

Pierwszy termin godz. 16:00, drugi termin godz. 16:15.

 

                                                   Program zebrania:

 

1. Powitanie członków Stowarzyszenia i zaproszonych gości przez Prezesa         S.O.S.K. i I. R.P . Janusza Kuśmierek

2. Wybór prezydium Walnego Zebrania  (przewodniczący, z-ca, sekretarz).

3. Wybór Komisji Wyborczej  (3 osoby).

4. Przerwa na sprawdzenie przez Komisję Wyborczą, czy spełnione zostały wymogi statutowe i regulaminowe, niezbędne do wręczenia mandatów członkom Stowarzyszenia.

5. Komunikat Komisji Wyborczej o zdolności Walnego Zebrania do                    podejmowania uchwał.

6. Zaprezentowanie projektu porządku obrad proponowanego przez Zarząd.

7. Zatwierdzenie porządku obrad.

8. Sprawozdanie Prezesa Stowarzyszenia z działalności

    Zarządu S.O.S.K. i I. R.P. z minionej kadencji 2012-2015

9. Sprawozdanie Skarbnika o stanie finansów Stowarzyszenia .

10. Zaprezentowanie bilansu finansowego przez Skarbnika Stowarzyszenia.

11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

13. Dyskusja nad sprawozdaniami.

14. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu finansowego S.O.S.K. i I.  R.P.

15. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej.

16. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji      Rewizyjnej.

17. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej.

18. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu

19. Wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

20.Ukonstytuowanie się nowych władz.

21. Wystąpienie wybranego Prezesa Stowarzyszenia.

22. Uchwalenie programu działania S.O.S.K. i I. R.P. i jego władz.

23. Zamknięcie obrad.

                                                                                        

                                                                       Prezes  S.O.S.K. i I. R.P .

                                                                         Janusz Kuśmierek

                                                                          Janusz Kuśmierek

                                                                                          

 

 

Kontakt - tel.: 691 391 577; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

separator

Dodatkowe informacje