W dniu 15.03.2019 r w WORD Piotrków o godz 13.30,
odbędzie się 
Walne Zebranie SOSKiIRP 
 
W niedługim czasie napiszemy szczegółowy program zebrania.
Zebranie jest tylko dla członków stowarzyszenia.
 
Prezes Zbigniew Hyży
 
separator
 
 
 

Dodatkowe informacje